ציוד הפקה, מחנה ולוגיסטיקה: הכולל פתרונות הצללה; פתרונות בקרת טמפרטורה, תאורה, חשמל ומחנה; ציוד תחנת רענון וכל צרכי ההפקה.